top of page

KDO JSEM?

PROTOŽE MŮŽEME MĚNIT NÁŠ SVĚT!

Hluboká pokora a vnitřní klid a mír bez uchopování, s neustálou bdělou pozorností. Budiž toto vědomí základem každé naší práce, ať už se týká čehokoliv.

Jsem otec a manžel, jsem syn, léčitel, převaděč, průvodce, šaman, terapeut, učitel, choreograf, režisér, trenér, jsem.

Nemám rád nějaká moc hluboká slova spojená s mou vlastní osobou a pokusím se vše podat co nejpokornějším způsobem tak, aby i vy, co toto čtete, i já jsme na konci zůstali v pocitu vzájemného respektu a milého, příjemného obohacení.

 

Důvod mé práce na poli sebepoznání se rýsoval postupně a jeho obrysy se mi odhalovaly nahodile a někdy i nenadále, ale tak se to většinou děje na spirituální cestě. Po období hluboké krize, pro kterou vnitřně používám termín „temná noc duše“ (Eduard Tomáš), se mnoho věcí začalo postupně projasňovat a mně se v rámci vnitřního učení (stav vnitřní učitel a žák), začal stále častěji objevovat motiv předávej, sdílej, nenechávej si to pro sebe. Protože jsem byl na konci období krize stále ještě v situaci, kdy jsem vše nové v mysli, všechny nové výhonky, podroboval tvrdé kritice, vše možná trvalo déle, než jsem si vnitřně a opravdu od srdce přál. Na konec se ale díky mé rodině, mé velké opoře, vše ujasnilo a vykrystalizovalo tak, že jaro 2020 může být tím opravdovým obdobím zasévání a možná i prvních sklizní.

S láskou a radostí se s pokorou vydávám sdílet to vše, nasbírané po střípcích a korálcích během přibližně padsátiletého vývoje ducha v lidském těle mého života.

Vlasta Červ - je to možné

vlasta üb-3.JPG

CO NABÍZÍM?

Hlubinná psychoterapie

Někdy je při léčení nemocí potřeba uzdravit ducha člověka, tak se o tom zmiňují staří čínští mistři. Hlubinná psychologie pomáhá a umožňuje nalézt, změnit a harmonizovat důvody a příčiny většiny zdravotních problémů fyzických i psychických. Jejich pravdivé pojmenování je základním východiskem pro změnu a uzdravení.

Lidská bytost naráží bez rozdílu věku na životní krize, které ji vždy posunou jinam nebo dál na její cestě. Není krásnějšího okamžiku, než sdílet s odvahou své bolesti, problémy, strádání a ujasnit si nové, milejší cíle, ať už se týkají skutečných materiálních věcí, vztahů, situací, nebo vnitřního světa duchovního vývoje. Nabízím a předkládám v této oblasti zkušenosti z padesáti let vývoje a nalézání nových cest.

Osobnostní a duchovní vedení

Tradiční Čínská Medicína

Od roku 1991 se pravidelně věnuji ve své ordinaci klientům. Řešíme spolu všechny záležitosti lidského života týkající se jak fyzického, tak psychického stavu. Tradiční čínská medicína je díky své komplexnosti a starodávné moudrosti mým častým a základním východiskem pro cestu za uzdravením. Poskytuje nejen dokonalé diagnostické nástroje, ale hlavně umožňuje efektivní léčení všech myslitelných stavů těla. Nabízím tradiční postupy, jimiž jsou fytoterapie, akupunktura, akupresura, cvičení a dietetika.

V přirozených komunitách a společnostech se jako nástroj pro transformaci člověka používaly a dodnes používají přechodové rituály. Je to bohatá a někdy i dramatická možnost pro posun na duchovní cestě, pro překonání krizových životních období i třeba pro posun na fyzické úrovni s ohledem na dospívání, dospělost a stárnutí. Patří sem i práce se stavy v blízkosti smrti a narození. Většinou rituály spojuji s částečným nebo delším odloučením a také se systematickou spoluprací nad daným tématem v blízkosti, buď v kruhu nebo v dialogu.  Cílem je vždy posun na vyšší kvalitu prožívání.

Přechodové rituály

Hlubinná psychoerapie
Osobní a duchovní
Tradiční čínská medicína
Přechodové rituály

Moje Služby

vlasta_-3 copy.JPG

Individuální Terapie

Návrh bez názvu-2.png

Akce s Vlastou

svtb_MV_111.jpg

Přechodový rituál

bottom of page